Strona Główna Strona Główna
Aktualności

Licznik odwiedzin

 

 

***

 >>> UWAGA

     W związku z rezygnacją jednego z kandydatów z udziału w szkoleniu na kursie podoficerskim w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w dn.05.05 – 01.08.2014 r. dysponujemy wolnym miejscem na kursie. Chętni mogą składać wnioski bezpośrednio w komendzie.
Kontakt telefoniczny:  95 755 67 11

***

>>> WOLNE STANOWISKA

     W Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych występują wolne stanowiska na dzień 31.03.2014r.:
Lp. Nazwa stanowiska Stopień wojskowy
1   Dowódca kompanii    Porucznik/kapitan
2   Młodszy kierowca – elektromechanik    Szeregowy/starszy szeregowy
3   Kierowca – radiotelefonista    Szeregowy/starszy szeregowy
4   Kierowca – elektromechanik    Szeregowy/starszy szeregowy
5   Młodszy monter    Szeregowy/starszy szeregowy
6   Młodszy mechanik    Szeregowy/starszy szeregowy
7   Młodszy kierowca – obsługa    Szeregowy/starszy szeregowy
8   Kierowca    Szeregowy/starszy szeregowy
9   Młodszy radiooperator    Szeregowy/starszy szeregowy
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
 • sekretariat – 022 687-31-31,
 • oficer dyżurny – 022 687-34-01

***

 >>> UWAGA NOWOŚĆ!!

     Istnieje możliwość przeniesienia się w trakcie roku akademickiego ze studiów cywilnych (stacjonarnych i niestacjonarnych) na studia wojskowe – po spełnieniu określonych wymagań. Dzięki takiej formie – osoby, które nie dostaną się w pierwszej turze na studia wojskowe mogą podjąć je zaczynając naukę na studiach cywilnych na Wydziale Zarządzania.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław


Sekretariat Wydziału Zarządzania: tel. 71 7 658 523
Rekrutacja: tel. 71 7 658 576, 151

Sekretariat Wydziału Zarządzania: m.krystek@wso.wroc.pl
Rekrutacja: rekrutacja@wso.wroc.pl

***  

 >>> TARGI EDUKACJI pt: „DNI KARIERY”

     W Dniu 27.03.2014r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyła w Targach Edukacji pt: „Dni Kariery”. Zorganizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień na swoim stoisku przedstawiła wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocja i zasady rekrutacji do służby przygotowawczej, zawodowej, kandydackiej oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

  ...więcej

***  

 >>> WOLNE STANOWISKA DLA ŻOŁNIERZY NSR

   Wolne stanowiska dla żołnierzy NSR w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.

Wykaz stanowisk:

   Wolne stanowiska dla żołnierzy NSR w 16 Batalionie Remontu Lotnisk w Jarocinie.

Wykaz stanowisk:

   Wolne stanowiska dla żołnierzy NSR w 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu.

Wykaz stanowisk:

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:
Dorota DĄBROWSKA
pokój nr 9
tel. 95-755 67 25

***  

 >>> SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

     W dniu 25.03.2014r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą klas gimnazjalnych w Kostrzynie nad Odrą zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Kostrzynie nad Odrą, w ramach imprez edukacyjnych „ Kalejdoskop zawodów” . Spotkanie miało na celu przybliżenie zawodów związanych z bezpieczeństwem i ochroną, oraz propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kpt. Arkadiusz CHUDOBA przedstawił proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, omówił zasady naboru do zawodowej służby wojskowej, służby przygotowawczej , służby w ramach NSR, służby kandydackiej.

  ...więcej

***  

 >>> WRĘCZENIE MEDALI ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

     W dniu 21.03.2014r. w gminie Cybinka, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Lucjan JOPKIEWICZ wręczył medale za zasługi dla obronności kraju rodzicom, których troje lub więcej dzieci pełniło czynną służbę wojskową.

  ...więcej

***  

 >>> WOLNE STANOWISKA DLA ŻOŁNIERZY NSR

   Wolne stanowiska dla żołnierzy NSR:

Wykaz stanowisk (różne jednostki):

   Wolne stanowiska dla żołnierzy NSR w 91 blog Komprachcice, 1 psap w Brzegu.

Wykaz stanowisk:

   Wolne stanowiska dla żołnierzy NSR w 25 GRUPIE ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO.

Wykaz stanowisk:

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:
Dorota DĄBROWSKA
pokój nr 9
tel. 95-755 67 25

***

 >>> DNI OTWARTE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

     Informujemy, że w dniach 22 marca oraz 5 kwietnia bierzącego roku w Wojskowej Akademii Technicznej imienia J. Dąbrowskiego odbędą się dni otwarte.
w godzinach 8:00 - 14:00
miejsce: Klub WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a
 • Informacje o WAT i zasadach rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia, wojskowe i cywilne:
 1. Stoisko promocyjno-informacyjne Sekcji ds. Rekrutacji - informacje, rejestracja na studia I stopnia, przyjmowanie wniosków na studia wojskowe, stanowisko do internetowej rejestracji kandydatów;
 2. Informacje samorządu studentów, Koła Historycznego, AZS WAT, Koła Żeglarskiego, Biblioteki Głównej WAT;
 3. Informacja o wydziałach na stoiskach promocyjno - informacyjnych wydziałów oraz Instytutu Optoelektroniki;
 4. Prezentacja wybranych eksponatów i urządzeń przybliżających specyfikę kierunków realizowanych w Akademii;
 • Spotkanie z władzami Akademii i Samorządem Studenckim, prezentacja oferty dydaktycznej - sala kinowa Klubu WAT;
 • Prezentacja poszczególnych wydziałów oraz Instytutu Optoelektroniki - sala kinowa Klubu WAT;
 • Zwiedzanie z przewodnikiem bazy dydaktycznej

od godziny 10:00 darmowa "grochówka wojskowa"

dodatkowe informacje:

Paulina ŁUCZAK Tel. 22 683 79 38 - Sekcja ds Rekrutacji Działu Organizacji Kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej

 *** 

 >>> XII TARGI EDUKACYJNE ABSOLWENT 2014

     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. uczestniczyła po raz kolejny w targach edukacyjnych, które odbyły się 4-5 marca 2014r. w HALI AWF przy ul. Słowiańskiej.

     Targi miały na celu zapoznanie młodzieży i przyszłych studentów z ofertą edukacyjną wraz z możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju. Oferta targowa kierowana była do osób zainteresowanych kształceniem na różnych szczeblach nauczania oraz do osób chcących podjąć lub zmienić pracę.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień na swoim stoisku w hali targowej zaprezentowała wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym promocję i nabór do służby przygotowawczej, narodowych sił rezerwowych, służby zawodowej i kandydackiej.

  ...więcej

***  

 >>> WOLNE STANOWISKA DLA ŻOŁNIERZY NSR

     Wolne stanowiska dla żołnierzy NSR w w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Wykaz stanowisk:

   Wolne stanowiska dla żołnierzy NSR w JW 1523 Inowrocław.

Wykaz stanowisk:
Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:
Dorota DĄBROWSKA
pokój nr 9
tel. 95-755 67 25

***  

 >>> UWAGA!, ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

     Żołnierze rezerwy chętni do odbycia ćwiczeń wojskowych w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w terminie 10.03.-19.03.2014r. proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim pok. nr 116 lub telefonicznie 957556719 - p. Magdalena PROMIŃSKA-BŁASZCZUK.

***  

 >>> MIANOWANIE PODOFICERÓW NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE W KORPUSIE PODOFICERÓW

     Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1335) zmieniła w art. 72 ustawy o powszechnym obowiązku obrony z dniem 01.01.2014 r. zniosła następujące stopnie wojskowe: starszy plutonowy, sierżant sztabowy, starszy sierżant sztabowy, młodszy chorąży sztabowy i chorąży sztabowy. W związku z tym żołnierzy rezerwy i osoby nie podlegające obowiązkowi służby wojskowej posiadające wymienione stopnie wojskowe mianuje się na wyższe stopnie wojskowe:
 1. starszych plutonowych – na stopień sierżanta;
 2. sierżantów sztabowych i starszych sierżantów sztabowych – na stopień młodszego chorążego;
 3. młodszych chorążych sztabowych i chorążych sztabowych – na stopień starszego chorążego sztabowego.
     Mianowanie nastąpi na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania danej osoby (w przypadku WKU w Gorzowie właściwość ta obejmuje miasto Gorzów Wielkopolski, pow. gorzowski, międzyrzecki, słubicki, sulęciński i strzelecko- drezdenecki).
     Ze względów technicznych i proceduralnych w zakresie prowadzenia ewidencji wojskowej w stosunku do osób nie podlegających obowiązkowi służby wojskowej (ukończone 60 lat życia) WKU w zakresie rocznika 1952 i starszych nie ma możliwości ustalenia wszystkich danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o mianowanie. W związku z tym zasadność mianowania tych osób jest ustalana na podstawie indywidualnych zgłoszeń, po okazaniu książeczki wojskowej z wpisem dotyczącym stopnia wojskowego (innego dokumentu potwierdzającego mianowanie – nr i data rozkazu i kto mianował). Osoby te proszone są o zgłaszanie się do WKU.

***

>>> JEDNOSTKA POWIETRZNA EWAKUACJI MEDYCZNEJ W NOWYM GLINNIKU

     Wykaz wakujących stanowisk w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku:
Lp. Nazwa stanowiska Stopień wojskowy
1   Szef sekcji „S”    porucznik/kapitan
2   Inspektor bezpieczeństwa lotów    podporucznik/kapitan
3   Pełnomocnik ds. OIN    podoficer starszy
4   Zastępca Szefa Zespołu
 Dowódca Grupy
   porucznik/kapitan
5   Starszy ratownik medyczny    podoficer młodszy
6   Pielęgniarka    podoficer
7   Dowódca klucza
 Starszy inżynier
   porucznik/kapitan
8   Dowódca klucza    porucznik/kapitan
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
 • Marcin GRUSZCZYŃSKI – tel. 44 739-75-09

***  

 >>> INFORMACJA

     Rozmowy kwalifikacyjne w JW 1749 w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 250 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w miesiącu marcu zostaną wstrzymane.
Natomiast kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerskim i oficerskim będą się odbywać w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.
Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej www.12bz.wp.mil.pl

***  

  >>> UWAGA!    
***

 >>> WOLNE STANOWISKA DLA ŻOŁNIERZY NSR

Wolne stanowiska dla żołnierzy NSR w jednostkach wojskowych 2286 OPOLE, 91 blog Komprachcice, 1 psap w Brzegu.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:
Dorota DĄBROWSKA
pokój nr 9
tel. 95-755 67 25
Wykaz stanowisk:
 1. 91 blog Komprachcice ;
 2. JW 2286 Opole ;
 3. 1 psap w Brzegu .

***

>>> 17 WIELKOPOLSKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA W MIĘDZYRZECZU

     17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu poszukuje kandydatów, rekrutujących się spośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych po odbyciu ćwiczeń rotacyjnych, do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych (szczególnie mile widziani będą kandydaci posiadający wszelkiego rodzaju specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. „C” oraz „C+E”, elektromechanik, ślusarz, kowal).Szczegółowych informacji udzielają:
 • kpt. Tomasz ŁĘTOCHA ( NSR) – 095 741-42-39,
 • Pan Zygmunt RZEŹNICKI (zaw. sł. wojsk.) – 095 741-42-65,
 • Pan Kazimierz SKUZA (zaw. sł. wojsk.) – 095 741-48-15.
PODOFICEROWIE!!!! PRZED ROZPOCZĘCIEM PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM JEDNOSTKI WOJSKOWEJ.

***

 >>> JW 1986 W WĘDRZYNIE

     W jednostce wojskowej 1986 w Wędrzynie (Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych) występują wolne stanowiska:
Lp. Nazwa stanowiska Stopień wojskowy
1    Kierownik kancelarii    młodszy chorąży
2    Szef sekcji logistyki    kapitan
3    Szef sekcji operacyjnej    kapitan
4    Dowódca kompanii    kapitan
5    Starszy instruktor    kapitan

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
 • chor. Tomasz BIERNACKI – 095 755-64-24,
 • Henryk ADAMCEWICZ – 022 755-64-45.

***

 >>> DOWÓDZTWO GARNIZONU W WARSZAWIE

     W Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych występują wolne stanowiska:
Lp. Nazwa stanowiska Stopień wojskowy
1    Dowódca kompanii    kapitan
2    Dowódca plutonu    podporucznik
3    Dowódca kompanii    kapitan
4    Kierownik gabinetów    kapitan

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
 • sekretariat – 022 687-31-31,
 • oficer dyżurny – 022 687-34-01.

***

 >>> JW 4115 W GLIWICACH

     Rozmowy kwalifikacyjne w JW 4115 Gliwice ul. Generała Andersa 47 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych oraz NSR (żołnierze rezerwy po odbyciu służby zasadniczej, przygotowawczej) odbędą się:
 • 12 lutego 2014r. o godzinie 08:00,
 • 12 marca 2014r. o godzinie 08:00,
 • 16 kwietnia 2014r. o godzinie 08:00,
 • 14 maja 2014r. o godzinie 08:00,
 • 11 czerwca 2014r. o godzinie 08:00,
 • 17 września 2014r. o godzinie 08:00,
 • 15 października 2014r. o godzinie 08:00,
 • 12 listopada 2014r. o godzinie 08:00,
 • 10 grudnia 2014r. o godzinie 08:00,
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie przeprowadzany również egzamin ze sprawności fizycznej.
Kandydaci powinni posiadać:
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
 • prawo jazdy;
 • inne dokumenty potwierdzające deklarowane kwalifikacje zawodowe (cywilne i wojskowe);
 • strój sportowy;
 • numer NIP;
 • kontrakt NSR (jeżeli posiada).

***

 >>> JW 4009 W KRAKOWIE

     Rozmowy kwalifikacyjne w JW 4009 Kraków dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych oraz żołnierzy NSR odbędą się w JW 4009 w Krakowie przy ul. Ułanów 43 30-901 Kraków:
 • 24 lutego 2014r. o godzinie 08:30 ,
 • 12 maja 2014r. o godzinie 08:30 ,
 • 08 września 2014r. o godzinie 08:30 ,
 • 27 października 2014r. o godzinie 08:30.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie przeprowadzany również egzamin ze sprawności fizycznej.

Kandydaci powinni posiadać:
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
 • prawo jazdy;
 • inne dokumenty potwierdzające deklarowane kwalifikacje zawodowe (cywilne i wojskowe);
 • strój sportowy;
 • numer NIP;
 • kontrakt NSR (jeżeli posiada).

***

 >>> JW 1749 W SZCZECINIE

     Rozmowy kwalifikacyjne w JW 1749 w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 250 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych:
 • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
 • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po 0odbyciu ćwiczeń rotacyjnych (kandydat powinien posiadać prz sobie kopię kontraktu);
odbywają się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie przeprowadzany również egzamin ze sprawności fizycznej.

Kandydaci powinni posiadać:
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
 • prawo jazdy;
 • inne dokumenty potwierdzające deklarowane kwalifikacje zawodowe (cywilne i wojskowe);
 • strój sportowy;
 • numer NIP;
 • przybory do pisania.
Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej www.12bz.wp.mil.pl

***

 >>> 5 PUŁK ARTYLERII W SULECHOWIE

     W 5 pułku artylerii w Sulechowie występują wolne etaty w korpusie podoficerów (stopień etatowy starszy sierżant, młodszy chorąży) w korpusie logistyki i wojsk lądowych oraz w korpusie oficerów (stopień etatowy porucznik) w korpusie osobowym wojsk lądowych. Szczegółowych informacji udzielą:
 • oficerowie – 68 456 96 43 – kpt. Maciej KACZMAR,
 • podoficerowie – 68 456 96 44 – kpt. Mł. chor. Robert KUZIKIEWICZ.

***

 >>> KURSY-SZKOLENIA KADRY REZERWY