Strona Główna Strona Główna
 
Aktualności

Licznik odwiedzin

 

 

***

 >>> Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu

      Prowadzony jest nabór do korpusu szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu (specjalności logistyczne i pancerne). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 25 listopada 2014r. o godzinie 8:00 w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu, ul. Żarska 3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie przeprowadzany również egzamin ze sprawności fizycznej. Kandydaci powinni posiadać: książeczkę wojskową, dowód osobisty, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, prawo jazdy (jeżeli posiada), inne dokumenty potwierdzające deklarowane kwalifikacje zawodowe (cywilne i wojskowe), strój sportowy, numer NIP, kontrakt NSR (jeżeli posiada).

***

 >>> Nabór do zawodowej służby wojskowej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej

      12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie od 18 listopada 2014r. będzie prowadziła kwalifikacje wstępne, które odbywać się będą dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca. W miesiącu listopadzie wyjątkowo odbędą się w trzeci i czwarty wtorek miesiąca. Na przedmiotowe kwalifikacje mogą zgłaszać się: -żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, - żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbyciu ćwiczeń rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych).dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania. Ponadto występują wolne stanowiska w Narodowych Siłach Rezerwowych.

***

  >>> OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W LUBUSKIEM

      W dniu 11 listopada 2014r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Lucjan Jopkiewicz uczestniczył w wojewódzkich obchodach Święta Niepodległości, które odbyły się przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp. Uroczystość poprzedziła msza w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. W czasie uroczystości zorganizowano punkt promocyjny gdzie pracownicy WKU przedstawiali wybrane problemy czynnej służby wojskowej w tym zasady rekrutacji do służby przygotowawczej, zawodowej, kandydackiej oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

  ...więcej

***

  >>> DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

      W dniu 29.10.2014r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Lucjan JOPKIEWICZ uczestniczył w uroczystej konferencji jubileuszowej pt. A myśmy szli i szli – niepokonani ! 25 lat Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wlkp. Uroczystość odbyła się w WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

  ...więcej

***

  >>> 27 PAŹDZIERNIKA - ŚWIĘTO TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ

      Od 2013 r. obchodzimy, przypadające na dzień 27 października, Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które zostało ustanowione Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 110/MON z dnia 5 października 2012 r.

     Data Święta upamiętnia podpisanie w dniu 27 października 1918 r. Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej powołującej do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień, które stały się pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce. Data ta podkreśla ponad 90. letnią tradycję Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Zarządzenie to jednocześnie unieważnia decyzję Ministra Obrony Narodowej wprowadzające Święto WKU nawiązujące do daty 15 września.

     W okresie 69 letniego funkcjonowania WKU w Gorzowie Wielkopolskim powstały trwałe i bogate, lokalne więzi związane w szczególności z miastem i administrowanymi powiatami. Spontaniczne więzi i doświadczenia dotyczą głównie współpracy z lokalną administracją rządową i samorządową, Pocztą Polską, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz stacjonującymi do 1999 r. w Gorzowie Wielkopolskim jednostkami wojskowymi.

     W związku z przypadającym Świętem nastąpiły nadania odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Została ona wprowadzona przez Ministra Obrony Narodowej Decyzją nr 25/MON z dnia 12 lutego 2013 r. Odznaka w swojej symbolice nawiązuje do tradycji administracji wojskowej oraz naszego WKU.

  ...więcej

***

 >>> Wolne stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych w 55 BATALIONIE REMONTOWYM w OPOLU

      Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 95 7556725. Adres: 46-820 Opole, ul. Domańskiego 68:
Lp.
STOPIEŃ ETATOWY
SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA
1
POR/KPT.
54B01 / 99Z99
2
POR/KPT.
38A01
3
POR/KPT.
38A01
4
PDF.
38A22 / 99Z99
5
PDF.
28B21
6
PDF.MŁ.
38T31
7
PDF.MŁ.
38T32
8
PDF.MŁ.
38T32
9
PDF.MŁ.
38T21
10
PDF.
38T34
11
PDF.
28T23 / 28T24
12
PDF.
36T24 / 36T25
13
PDF.
38T21 / 99Z99

***

 >>> WOLNE STANOWISKA SŁUŻBOWE W JW. 2901 SZCZECIN PODJUCHY

      Występują wolne stanowiska służbowe w Jednostce Wojskowej 2901 Szczecin Podjuchy:
Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy

Uwagi
1.
Zwiadowca
Młodszy nurek
szer./
st. szer.

Uprawnienia nurka

2.
Kucharz
szer./
st. szer.
 
3.

Młodszy blacharz
Spawacz

szer./
st. szer.

Uprawnienia spawacza

    
     Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 15.10.2014r. i 22.10.2014r. w godzinach 8.00-13.00 w Jednostce Wojskowej 2901 Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39. Kandydaci powinni posiadać książeczkę wojskową, dowód osobisty, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, prawo jazdy, (jeżeli posiada), inne dokumenty potwierdzające deklarowane kwalifikacje zawodowe (cywilne i wojskowe), strój sportowy numer NIP, kontrakt NSR (jeżeli posiada).

***

 >>> REKRUTACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W KORPUSIE OFICERÓW

      Jednostka Wojskowa 3949 w Skwierzynie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów. Szczegółowych informacji udzieli: por. Maciej PISARSKI – tel. 95 7177424.

***

  >>> UWAGA!

***

 >>> MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE W KORPUSIE PODOFICERSKIM ORAZ WYRÓŻNIENIA MEDALAMI ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

      Dnia 03 października 2014r. o godzinie 10:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim nastąpiło uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe w korpusie podoficerskim dla osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Jednocześnie w tym dniu dokonano wręczenia medali za zasługi dla obronności kraju przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej. Wyróżnienia wręczył Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pan poseł Stefan Niesiołowski w asyście Dyrektora Departamentu Kadr MON Pana gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego oraz Wojewody Lubuskiego Pana Jerzego Ostroucha. W uroczystości uczestniczyli również Pani Posłanka Krystyna Sibińska, Pan Poseł Witold Pahl, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze Pan płk Roman Siciński oraz zaproszeni goście.

...więcej

***

 >>> UWAGA!, UKAZAŁA SIĘ ...

      DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

***

 >>> NOWA FUNKCJONALNOŚĆ PORTALU E-PUAP

***

 >>> KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 2423 W ŻAGANIU

      Prowadzony jest nabór do korpusu szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 17 i 24 września 2014r. o godzinie 8:00 w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu, ul. Żarska 3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie przeprowadzany również egzamin ze sprawności fizycznej.
Kandydaci powinni posiadać:
 • książeczkę wojskową,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • prawo jazdy (jeżeli posiada),
 • inne dokumenty potwierdzające deklarowane kwalifikacje zawodowe (cywilne i wojskowe),
 • strój sportowy,
 • numer NIP,
 • kontrakt NSR (jeżeli posiada).

***

 >>> MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE W KORPUSIE PODOFICERSKIM

      W dniu 14 sierpnia 2014r. na placu apelowym 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną uroczyście dokonała wręczenia akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe w korpusie podoficerskim dla żołnierzy rezerwy niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej. Podstawą wręczenia aktów mianowania była decyzja Dyrektora Departamentu Kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej, która zawierała nazwiska 380 żołnierzy rezerwy mianowanych na wyższe stopnie wojskowe.

  ...więcej

***

 >>> ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - 15.08.2014r.

      15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się bitwa, w której Armia Polska pokonała wojska bolszewickie i ocaliła niedawno odzyskaną niepodległość. Wojsko Polskie świetnie dowodzone przez Marszałka Józefa Piłsudskiego odniosło wielką Wiktorię nad Armią Czerwoną i zapewniło Ojczyźnie niepodległy byt.
     W dniu dzisiejszym, po raz kolejny wspominamy tamten czas z wielkim szacunkiem i zadumą. Kierujemy naszą uwagę na to, co w życiu państw i narodów jest najważniejsze i najcenniejsze. Na cnoty narodowe, umiłowanie wolności, suwerenność, honor i wierność dla dobra ojczyzny.

  ...więcej

***

 >>> UWAGA!

      OD DNIA 01 SIERPNIA 2014 ROKU OBOWIĄZUJĄ ZNOWELIZOWANE PRZEPISY USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY!

   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony RP oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2014 poz. 773

***

 >>> SŁUŻBA W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP

      Z dniem 01 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. 2014 poz. 773) która wprowadziła szereg korzystnych zmian w przepisach dotyczących służby żołnierzy w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz ich pracodawców ...więcej

***

 >>> MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE W KORPUSIE PODOFICERSKIM

      Dnia 25 lipca 2014r. o godzinie 11:00 na Sali tradycji WKU nastąpiło uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe w korpusie podoficerskim dla osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej. Jednocześnie w tym dniu dokonano wręczenia Gwiazd Iraku i Afganistanu oraz Patentów Oficerskich. Wyróżnienia wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Lucjan JOPKIEWICZ.

  ...więcej

***

 >>> POŻEGNANIE STAŻYSTÓW ZSTiO

      25.07.2014r. Wojskowy Komendant Uzupełnień pożegnał i podziękował stażystom z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. którzy realizowali staż z Programu Unijnego.

  ...więcej

***

 >>> NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH W JW 2423 ŻAGAŃ

      Prowadzony jest nabór do korpusu szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 6 i 20 sierpnia 2014r. o godzinie 8:00 w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu ul. Żarska 3 podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie przeprowadzany również egzamin ze sprawności fizycznej Kandydaci powinni posiadać:
 • książeczkę wojskową
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
 • prawo jazdy (jeżeli posiada)
 • inne dokumenty potwierdzające deklarowane kwalifikacje zawodowe (cywilne i wojskowe)
 • strój sportowy
 • numer NIP
 • kontrakt NSR (jeżeli posiada).

***

 >>> WOLNE STANOWISKA W RAMACH NSR

      Wolne stanowiska w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w 1 batalionie Dorogowo-Mostowym w Dęblinie. Żołnierze rezerwy deklarujący akces wstąpienia w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych prosimy o kontakt z wojskową komendą uzupełnień.

***

 >>> WRECZENIE AKTÓW MIANOWANIA ORAZ PATENTÓW OFICERSKICH

      Dnia 23 czerwca 2014r. o godzinie 11:00 na Sali tradycji WKU nastąpiło uroczyste wręczenie aktów mianowania oraz patentów oficerskich osobom podlegającym obowiązkowi służby wojskowej. Akty wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Lucjan JOPKIEWICZ.

  ...więcej

***

 >>> MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE W KORPUSIE PODOFICERSKIM

      Dnia 13 czerwca 2014r. o godzinie 9:00 oraz 11:00 na Sali tradycji WKU nastąpiło uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe w korpusie podoficerskim dla osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej. Akty wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Lucjan JOPKIEWICZ. W uroczystości wręczenia aktów mianowani uczestniczył przedstawiciel Dyrektora Departamentu Kadr MON Pan ppłk Marek Aksiutin.

  ...więcej

***

 >>> WOJEWÓDZKIE ZAWODY STRZELECKICH KLUBÓW ŻOŁNIERZY REZERWY LIGI OBRONY KRAJU

      W dniu 14.06.2014 r. na strzelnicy garnizonowej w Skwierzynie, reprezentacja WKU w składzie:
 • kpt. Arkadiusz Chudoba
 • kpt. Zdzisław Stawski
 • mjr rez. Janusz Kucz
brała udział w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju zorganizowanych przez Biuro Zarządu Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Gorzowie Wlkp.

Nasza reprezentacja dobrze zaprezentowała się w tych zawodach i zajęła I miejsce wśród drużyn zaproszonych przez organizatora zawodów.

  ...więcej

*** 

 >>> KWALIFIKACJA W JW 3949 W SKWIERZYNIE

     Rozmowa kwalifikacyjna w JW 3949 w Skwierzynie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych (żołnierze rezerwy po odbyciu służby zasadniczej, przygotowawczej) odbędzie się 26 maja 2014r. o godzinie 0800 w JW 3949 w Skwierzynie przy ul. 61 Brygady. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie przeprowadzany również egzamin ze sprawności fizycznej; Kandydaci powinni posiadać:
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty (nowego wzoru);
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
 • prawo jazdy (jeżeli posiada);
 • inne dokumenty potwierdzające deklarowane kwalifikacje zawodowe (cywilne i wojskowe);
 • strój sportowy;
 • numer NIP;
 • kontrakt NSR (jeżeli posiada).

***  

 >>> SZKOLENIE PPOŻ

      Zgodnie z planem zasadniczych zamierzeń na 2014 rok w dniu 16 maja 2014 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień odbyło się szkolenie z ochrony przeciwpożarowej kadry i pracowników wojska z udziałem załogi i sprzętu bojowego JRG Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

  ...więcej

***  

 >>> UWAGA, PLANOWANE TERMINY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE PODOFICERÓW PEŁNIONEJ W KILKU OKRESACHNA ROK 2014


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W KORPUSIE PODOFICERÓW

(dla studentów w dwóch okresach):
 
I turnus II okres szkolenie specjalistyczne : lipiec-sierpień;

II turnus I okres szkolenie podstawowe: lipiec – wrzesień;

   Szkolenie rozpocznie się od 01 lipca 2014r. w ośrodku zamiejscowym Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, utworzony na bazie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
   Termin składania wniosków do dnia 27.05.2014r. Zainteresowanych zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie. /ważne do wniosku należy załączyć zaświadczenie o pobieraniu nauki/.
***  

 >>> NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH I PODOFICERÓW ZAWODOWYCH

     1 batalion zmechanizowany w Lęborku (JW 1889) prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych. Kwalifikacje odbędą się 14 maja 2014r. od godz. 08:00. Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji: 1 batalion zmechanizowany, ul. Obrońców Wybrzeża 1, 84-300 Lębork.
     Ochotnicy do zawodowej służby wojskowej w dniu kwalifikacji, powinni przy sobie posiadać następujące dokumenty i wyposażenie:
 • dowód osobisty,
 • kontrakt na pełnienie służby wojskowej w ramach NSR,
 • zaświadczenie o ilości odbytych ćwiczeń rotacyjnych ( dotyczy wyłącznie żołnierzy NSR),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • dodatkowe uprawnienia,
 • prawo jazdy,
 • strój sportowy.
     Kwalifikacja odbywać się będzie w trzech etapach: rozmowa kwalifikacyjna; rozmowa z psychologiem; egzamin sprawności fizycznej.
Szczególnie poszukiwane specjalności wojskowej to: kierowca BWP-1, BRDM, kat. „C”, kat. „CE”; działonowy operator BWP-1; mechanik broni strzeleckiej; elektromechanik pojazdów mechanicznych; ratownik.
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej kwalifikacji udziela: Szef Sekcji Personalnej 1bz Lębork – kpt. Jerzy Białek (tel. 59 862 97 30).

***  

 >>> INFORMACJA

     Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej poszukuje kandydatów na stanowisko dyrektora w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Olsztynie. Szczegółowych informacji w tym zakresie , w tym wymogów stawianych kandydatom na stanowisko dyrektora , można uzyskać:-na stronie internetowej: www.oazwroclaw.wp.mil.pl - w zakładce "Aktualności".

***  

 >>> REKRUTACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE PODOFICERÓW I SZEREGOWYCH

     Jednostka Wojskowa 4026 w Gdyni (FORMOZA) poszukuje kandydatów do służby w komórkach bojowych, sztabu, logistyki, wsparcia i zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym do powołania do służby w jednostce jest pozytywne zaliczenie:
 • procesu selekcji;
 • dla kandydatów do komórek bojowych;
 • procesu kwalifikacji dla kandydatów do pozostałych komórek funkcjonalnych;
       Poszukiwani są kandydaci ambitni, nieobawiający się wyzwań, rozwijający swoje umiejętności w różnych dziedzinach, cechujących się dużą wytrzymałością na trudy życia codziennego. Najbliższa selekcja i kwalifikacja podań upływa 31 sierpnia 2014r. Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostce, można uzyskać:
 • na stronie internetowej: www.formoza.wp.mil.pl;
 • pod numerem telefonu 58-626-68-94;

***

 >>> ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

     Żołnierze rezerwy chętni do odbycia ćwiczeń wojskowych w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w terminie 21.05.-30.05.2014 r. proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim pok. nr 116 lub telefonicznie 957556719 - p. Magdalena PROMIŃSKA-BŁASZCZUK.
Jesteś zainteresowany i chętny?, śpiesz się – zostało mało czasu!

***

 >>> UWAGA NOWOŚĆ!!

     Istnieje możliwość przeniesienia się w trakcie roku akademickiego ze studiów cywilnych (stacjonarnych i niestacjonarnych) na studia wojskowe – po spełnieniu określonych wymagań. Dzięki takiej formie – osoby, które nie dostaną się w pierwszej turze na studia wojskowe mogą podjąć je zaczynając naukę na studiach cywilnych na Wydziale Zarządzania.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław


Sekretariat Wydziału Zarządzania: tel. 71 7 658 523
Rekrutacja: tel. 71 7 658 576, 151

Sekretariat Wydziału Zarządzania: m.krystek@wso.wroc.pl
Rekrutacja: rekrutacja@wso.wroc.pl

***  

 >>> MIANOWANIE PODOFICERÓW NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE W KORPUSIE PODOFICERÓW

     Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1335) zmieniła w art. 72 ustawy o powszechnym obowiązku obrony z dniem 01.01.2014 r. zniosła następujące stopnie wojskowe: starszy plutonowy, sierżant sztabowy, starszy sierżant sztabowy, młodszy chorąży sztabowy i chorąży sztabowy. W związku z tym żołnierzy rezerwy i osoby nie podlegające obowiązkowi służby wojskowej posiadające wymienione stopnie wojskowe mianuje się na wyższe stopnie wojskowe:
 1. starszych plutonowych – na stopień sierżanta;
 2. sierżantów sztabowych i starszych sierżantów sztabowych – na stopień młodszego chorążego;
 3. młodszych chorążych sztabowych i chorążych sztabowych – na stopień starszego chorążego sztabowego.
     Mianowanie nastąpi na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania danej osoby (w przypadku WKU w Gorzowie właściwość ta obejmuje miasto Gorzów Wielkopolski, pow. gorzowski, międzyrzecki, słubicki, sulęciński i strzelecko- drezdenecki).
     Ze względów technicznych i proceduralnych w zakresie prowadzenia ewidencji wojskowej w stosunku do osób nie podlegających obowiązkowi służby wojskowej (ukończone 60 lat życia) WKU w zakresie rocznika 1952 i starszych nie ma możliwości ustalenia wszystkich danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o mianowanie. W związku z tym zasadność mianowania tych osób jest ustalana na podstawie indywidualnych zgłoszeń, po okazaniu książeczki wojskowej z wpisem dotyczącym stopnia wojskowego (innego dokumentu potwierdzającego mianowanie – nr i data rozkazu i kto mianował). Osoby te proszone są o zgłaszanie się do WKU.
***

 >>> KURSY-SZKOLENIA KADRY REZERWY